Mireia Bosch

Quan vaig conèixer la Mireia em sentia amb molta tristesa, ansietat i bloqueig d’emocions. Arrel del treball que hem fet, m’he sentit més equilibrada i amb recursos per superar les males estones. M’he sentit molt còmoda treballant amb ella, la forma d’escoltar, les propostes de treball i la manera de naturalitzar les converses. Recomano el treball que fa ja que recopiles eines molt útils pel dia a dia i sobretot perquè ajuda a posar ordre als pensaments i a donar espai a les emocions. Suposo que tots tenim coses a millorar, però per mi has sigut fantàstica.

cross-circle