Mireia Bosch

Tant la web mireiabosch.com, com el seu titular Mireia Bosch Teixidor, complim amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals y a la lliure circulació d’aquestes dades.

Per a la navegació per la web no és necessari que els visitants facilitin cap dada de caràcter personal. Els casos en els quals els visitants poden facilitar les seves dades són:

  • Si es donen d’alta a la llista de correu (newsletter).
  • Si comenten en el bloc.
  • Si envien un e-mail.
  • Si escriuen mitjançant un formulari de contacte.
  • Si contracten un servei (entrevistes, cursos…).
  • Si compren un producte (ebook…).

En cada cas, les dades podran incorporar-se a un fitxer del qual Mireia Bosch Teixidor en serà responsable de la seva gestió i tractament. En tot moment es prendran les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat de les dades.

Només s’empraran les dades amb la finalitat per a la qual l’usuari les ha facilitat.
Pel que fa a la llista de correu (newsletter), la seva funció serà enviar e-mails als interessats en la informació de les activitats i els serveis d’aquesta web.

En tot moment, els usuaris podran exercir els seus drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació o oposició). Per a això, poden contactar enviant un email amb el motiu “LOPD” a l’adreça d’email mireia@mireiabosch.com amb la seva petició.

Per últim, recordem que l’accés a aquesta web pot implicar la utilització de cookies que s’emmagatzemen al navegador de l’usuari, per tal de facilitar la navegació. Més informació a: Política de cookies.

cross-circle