Mireia Bosch

DADES DE LA VENEDORA I INFORMACIÓ DELS PRODUCTES I SERVEIS

Sóc la Mireia Bosch Teixidor, psicòloga general sanitària especialitzada en psicologia perinatal i propietària d’aquesta web.
A la meva web hi trobaràs informació referent a la salut mental materna així com també la descripció dels diferents serveis professionals que ofereixo.
Podeu contactar amb mi a través del correu electrònic Mireia@mireiabosch.com

COPYRIGHT

Els continguts i publicacions d’aquesta web, i el seu bloc, estan subjectes a drets d’autor i propietat intel·lectual, dels que en soc la titular. No es transmetran o cediran aquests drets sense el meu consentiment previ, explícit i per escrit.

De manera concreta, els continguts, publicacions i materials descarregables, així com el contingut i materials entregats en els cursos presencials o bé venuts, no es podran reproduir, difondre, vendre, distribuir ni fer servir, amb finalitats comercials o no.

PREU, IMPOSTOS I FORMA DE PAGAMENT

Els preus dels serveis o productes estan expressats en euros i els impostos corresponents hi estan inclosos.
La forma de pagament serà a través d’Stripe i s’especificarà el cost per a cada producte.
En tots els casos, l’abonament es farà en el moment de la reserva de l’hora de l’entrevista, la plaça del curs o de l’adquisició del producte.

DISPONIBILITAT I REALITZACIÓ DELS SERVEIS CONTRACTATS

Els ebooks son de descàrrega immediata i estaran disponibles un cop confirmat el pagament.

Les entrevistes, sessions grupals, programes i cursos es realitzaran en les dates indicades. Les hores i places són limitades i es concediran per ordre d’inscripció.

DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Els ebooks no podran ser retornats un cop rebuts pel client, a causa del tipus de producte.
Per a les entrevistes, sessions grupals, programes: si es cancel·la l’assistència fins a 72 hores abans del seu inici, es retornarà l’import íntegre abonat/pagat. També es podrà reagendar la visita sense cost addicional a través del programa de reserves Calendly (més informació a l’apartat Serveis). La cancel·lació de l’entrevista s’haurà de comunicar via e-mail a mireia@mireiabosch.com. Posteriorment ja no es retornarà l’import abonat/pagat. No es podrà cedir l’entrevista a una altra persona.

Per als cursos: si es cancel·la l’assistènica fins a 72 hores abans del seu inici, es retornarà l’import íntegre abonat/pagat. Posteriorment ja no es retornarà l’import abonat/pagat. En tot cas, es podrà cedir la plaça a una altra persona.

RESPONSABILITAT DEL TITULAR

No seré responsable, en cap cas, dels perjudicis o danys de qualsevol mena que pogués ocasionar la visita a aquesta web, sigui per error o omissió en els continguts o per la transmissió d’algun software maliciós que es produeixi tot i haver pres les mesures tecnològiques necessàries per tal d’evitar-ho. Igualment, no hi haurà responsabilitat dels continguts de les webs externes que es poguessin enllaçar des d’aquesta web.

PROTECCIÓ DE DADES

Aquesta web compleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Més informació sobre la política de privacitat d’aquesta web en aquest enllaç: Política de privacitat.

POLÍTICA DE COOKIES

En aquesta web s’empren cookies per millorar la navegació. Més informació en aquest enllaç: Política de cookies.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions legals s’han redactat en virtut a la llei espanyola.

MODIFICACIÓ DEL CONTINGUT DE L’AVÍS LEGAL

Aquest avís podrà ser modificat en qualsevol moment, atenent a l’evolució d’aquesta web i dels continguts que ofereix la mateixa.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE VENDA

La contractació de qualsevol servei o producte ofert en aquesta web, suposa el coneixement i acceptació de les condicions legals-condicions de venda i avís legal d’aquesta web.

cross-circle